Polyfunkční dům Kollárova, Blansko

Po dokončení našich hydroizolačních prací

Zpracováno v roce 2007

Rozsah prací:

hydroizolační práce - materiál Elastik 40 special Dekor, hromosvody

Další ukázkové fotografie